niedziela, 18 marca 2012

Nasze cele
Próba uchwycenia istotnego momentu, w którym kończy się rzeźba,                                 a zaczynają inne dziedziny sztuki.
współcześnie oczywiste granice się zacierają,
klasyczne pojęcie rzeźby przestało być adekwatne


Wskazanie na obecne tendencje w działalności rzeźbiarskiej
na akademiach sztuk pięknych w Polsce,

o oddziaływaniu tradycji i nowych trendów


Prognoza dalszego rozwoju,
dyskusja nad miejscem rzeźby we współczesnej kulturze i sztuce,
pytanie o teraźniejszość i przyszłość


Badanie pojęcia akademickości
czy jeszcze istnieje na uczelniach artystycznych?
Jak kształci się młodych artystów?